Етнографски комплекс "Стария Добрич"

Игра

За вас деца!

Подредете стаята.
Какви занаяти се използват за изработването на тези предмети?

Указания: Опитайте да провлачите предметите до местата, които са отбелязани в стаята.

Играта може да стартирате от хиперлинка и изображението по-долу. Успех!

Към играта
Към играта